top of page

Co to jest nauka?

Czym jest nauka? - ks. prof. Tadeusz Guz
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Wymień rodzaje/działy nauk.

  2. Czemu służy nauka?

bottom of page