top of page

Co to jest filozofia?

Co to jest filozofia? - ks. prof. Tadeusz Guz
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

 1. O co pyta filozofia?

 2. Podaj podstawowe pytania w ramach nauk filozoficznych.

 3. Co to znaczy, że filozofia jest uporządkowanym systemem poznania rzeczywistości?

 4. Co to jest nauka?

 5. Czym zajmuje się metafizyka?

 6. Na jakie pytanie odpowiada filozofia?

 7. Przedstaw rodzaje „przyczyn”.

 8. Na czym polega nauka?

 9. Wymień rodzaje zasad w naukach filozoficznych.

 10. Czemu służy filozofia?

 11. Na czym polega zasada niesprzeczności?

bottom of page