top of page

Co to jest prawda?

Co to jest prawda? - ks. prof. Tadeusz Guz
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Co to jest prawda logiczna i ontologiczna?

  2. Jaka jest właściwość rozumu?

  3. Na czym polega poznawanie prawdy?

  4. Co pozwala/pomaga poznawać prawdę?

  5. Kiedy człowiek spełnia się/realizuje swoje człowieczeństwo?

  6. Co to znaczy, że człowiek tęskni za prawdą?

bottom of page