top of page

Zasady doboru stroju dla chłopców cz. 2

Zasady doboru stroju dla chłopców cz. 2 - Dominika Grodowska
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Jaka powinna być idealna długość marynarki garniturowej?

  2. Na co warto zwrócić uwagę, dobierając koszulę do marynarki?


Ćwiczenie – wiązanie krawatów.
W tym celu można posłużyć się
materiałem zamieszczonym w filmie
(notacja Finka i Mao).

bottom of page