top of page

Zasady pierwszeństwa

Zasady pierwszeństwa - Dominika Grodowska
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Wymień podstawowe zasady pierwszeństwa podczas powitań oraz przedstawiania.

  2. Przećwiczcie różne scenariusze. Zadanie do wykonania w grupach 3 osobowych.
     

Przykłady scenariuszy:

  • Przedstaw sobie kolegę z Twojej klasy i przyjaciółkę.

  • Przedstaw sobie Twoją mamę
    i nową sąsiadkę.

  • Przedstaw sobie wujka i Twoją młodszą siostrę.

  • Przedstaw sobie babcię i mamę Twojego kolegi.

bottom of page