top of page

Co trzyma dzieciątko - o Pięknych Madonnach
w średniowieczu

Pytania pomocnicze do wykładów:

1. Kim był Jan Paderewski?
2. Ile miał lat jak umarł?
3. Dlaczego był szanowany w społeczeństwie?

bottom of page