top of page

Rozmowa kwalifikacyjna

Autoprezentacja - dr Irena Kamińska-Radomska
Odtwórz Wideo

Pytania pomocnicze
do wykładu:

  1. Kto pierwszy może usiąść podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

  2. Jaka postawa ciała jest prawidłowa podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

  3. Dlaczego dr Irena Kamińska-Radomska zaczęła rozmawiać z Anielą o zwierzętach i co chciała przez to sprawdzić?

bottom of page